Reklama

Ponúkame niekoľko možností prezentácie.

PR neobmedzená prezentácia:
1. Neobmedzený počet článkov v priebehu jedného roka. Články sa nikdy nevymažú a zostávajú trvale. Články nie sú obmedzené dĺžkou textu ani množstvom obrázkov. Cena: 600,- €

2. Jeden PR článok s neobmedzenou dĺžkou textu a množstvom obrázkov. Cena: 25,-

V cene je zahrnutá redakčná podpora (ak nemáte vlastné články, naša redakcia vám ich podľa vášho zadania pripraví a zašle ku korektúre. Za nami spísané články si nerobíme nároky na autorské práva a smiete ich využiť aj pre iné médiá).

Bannerová prezentácia:

           1. Banner 1a Fix - ( 640 x 310 ) banner je stabilne zverejnený na úvodnej stránke. Cena za mesiac: 350,-
           2. Banner 1a Rol - ( 640 x 310 ) banner sa náhodne načítava. Cena za mesiac: 250,-
           3. Banner 2b - ( 566 x 100 ) banner sa zobrazuje na úvodnej stránke a vo vybraných kategóriách stabilne. Cena za mesiac: 200,-
           4. Banner 3c - ( 160 x 600 / 300 ) banner sa zobrazuje vo vybraných kategóriách webu. Cena za mesiac: 200,-
           5. Banner 4d - ( 160 x 160 ) banner sa zobrazuje vo vybraných kategóriách webu. Cena za mesiac: 150,-
           6. Banner A - banner podľa vlastnej veľkosti. Cena za mesiac: dohodou

       

Spätný odkaz:

Spätný odkaz v päte webe - Cena za rok: 70,-Tapeta pozadie webu:

Tapeta (firemné logo + napr. obrázky) Cena za mesiac: 300,-Ponuka reklamného priestoru pre agentúry:

Ak ste agentúra a zastupujete niekoľko klientov, kontaktujte nás emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


 

REKLAMA
utorok, 25 jún 2019

Vlhkosť vzduchu a jej vplyv na vznik plesní

Zverejnené v BÝVANIE utorok, 22 november 2016 22:03

Pojmom vzduch, označujeme zmes rôznych plynov okolo našej planéty. Vzduch tvorí plynný obal zemegule – atmosféru, ktorá siaha až do výšky 100 km. Táto zmes plynov ovplyvňuje chemické procesy u živých, aj neživých organizmov. Z čoho sa ale vzduch skladá a akú môže mať spojitosť so vznikom plesní?

Medzi významné fyzikálne vlastnosti vzduchu patrí schopnosť transportovať vodu, resp. kolobeh vody v ovzduší. Okrem toho, tepelná kapacita vzduchu udržuje na našej planéte primeranú teplotu, teda podmienky prijateľné pre fungovanie života. Väčšina živých organizmov by bez vzduchu a jeho podstatnej zložky – kyslíku – vôbec neexistovala. Zároveň by neprítomnosť vzduchu na Zemi viedla k extrémnym výkyvom teplôt, nie nepodobným v púštnych oblastiach.

Vzduch disponuje ešte jednou, menej známou vlastnosťou, ktorá napadne len málokoho: predstavuje dôležitú priemyselnú surovinu. Slúži na oxidáciu paliva vo všetkých typoch spaľovacích motorov, pri výrobe elektrickej energie v elektrárňach, pri vykurovaní alebo ohreve vody. Funguje aj ako druhá zložka v každom bežnom fosílnom palive.

Na jeho zložení sa podieľa niekoľko druhov plynov, akými sú dusík, kyslík, oxid uhličitý, hélium, vodík, argón a iné. Okrem toho svoju úlohu zohrávajú aj premenlivé zložky. Jednou z nich je vodná para, ktorej obsah vo vzduchu býva značne premenlivý. Vodné pary sa vo vzduchu vyskytujú v jeho dolných vrstvách. Vodná para sa tvorí a do atmosféry dostáva, predovšetkým vďaka procesu odparovania vody z hladiny morí, riek, jazier alebo rybníkov. Jej ďalším zdrojom sú napríklad rastliny a proces ich dýchania.

Tieto javy sú pozorovateľné hlavne pri zemskom povrchu. Nemôžeme byť teda prekvapení, ak je na ich výskyt ovzdušie najbohatšie tesne nad povrchom. Samozrejme, že vzduch nad vodnými hladinami býva podstatne vlhší.

Vodná para sa však vyparuje nielen z vody, ale aj z jej pevného skupenstva – ľadu. Tento jav nazývame sublimáciou. Rýchlosť odparovania vody je priamo úmerná jej teplote. Čím vyššia teplota, tým viac molekúl vody sa stráca. V prírode sa ale stretávame aj s opačným javom, keď molekuly v plynnej podobe, teda para, kondenzujú a nesublimujú.

No voda sa do svojho okolia nevyparuje stále. V tejto súvislosti rozlišujeme tzv. mokrý a suchý vzduch. Ak koncentrácia vodných pár dosiahne určitú hranicu a počet odparených a skondenzovaných molekúl je totožný, hovoríme o mokrom vzduchu. Ak však vzduch molekuly vody neobsahuje, označujeme ho ako suchý vzduch.

Úroveň vlhkosti vzduchu určujeme podľa množstva vodnej pary. Rovnako, ako sa počas dňa a celého roka mení teplota, mení sa aj vzdušná vlhkosť. Ide o prirodzený jav, keďže vlhkosť vzduchu súvisí súvisí s odparovaním vody. Aj preto vo vzduchu cítiť viac vlhkosti popoludní ako predpoludním a letné ovzdušie býva vlhkejšie ako zimné. Podobné vzťahy platia aj pre veľké vodné plochy a vnútrozemie.

S vlhkosťou vzduchu súvisejú taktiež odborné termíny akými sú absolútna vlhkosť a relatívna pomerná vlhkosť alebo hustota vzduchu a rosný bod.Absolútna vlhkosť predstavuje hustotu vodnej pary, resp. mernú hmotnosť vodnej pary. Vyjadruje hmotnosť vodnej pary, obsiahnutejjednotke objemu vzduchu. V meteorológii je vyjadrovaná v gramoch vodnej pary na meter kubický vzduchu.  

Relatívna alebo inak, pomerná vlhkosť vzduchu je hodnota udávaná v percentách a definuje pomer medzi okamžitým množstvom vodných pár a množstvom pár, ktoré by mal vzduch s rovnakým tlakom a rovnakej teplote pri úplnom nasýtení. Relatívna vlhkosť vzduchu sa mení s teplotou vzduchu aj napriek tomu, že absolútne množstvo vodných pár ostáva rovnaké. Táto vlastnosť je napr. dôležitá pri vzniku oblakov, teda pri tvorbe počasia.

Ďalším zaujímavým termínom, ktorý sa spája so vzduchom je hustota. Hustota vzduchu závisí od atmoférického tlaku, teploty a molárnej hmotnosti plynu. Akonáhle sa zvýši jeho teplota, klesne hustota. Vlhkejší vzduch je hustejší ako suchý, takže vlhký vzduch je ľahší ako vzduch suchý. Dôvodom je fakt, že vodná para obsiahnutá vo vlhkom vzduchu má relatívnu molárnu hmotnosť s hodnotou 18. Na druhej strane je hmotnosť suchého vzduchu, takmer na úrovni čísla 30. Mikroskopické kúsočky ľadu, či kvapôčky vody hustotou ešte navyšujú.

Teplotu, pri ktorej sa para obsiahnutá vo vzduchu stáva nasýtenou a začína kondenzovať, nazývame rosný bod, a práve on býva priamym spojencom pri vzniku plesní. 

Rosný bod je vlastne iným vyjadrením absolútnej vlhkosti vzduchu. Ide o teplotu, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami a stav, keď realtívna vlhkosť vzduchu dosiahla 100 %. Kondenzácia nastáva, ak teplota neklesne pod tento bod. Teplota rosného bodu môže byť rôzna. Býva o to vyššia, čím viac vodnej pary vzduch obsahuje.

 

 

Ak sa vašej domácnosti takýto typ vlhkosti už objavuje, vedie od neho priama cesta ku vzniku plesní. Ochranu pred plesňami vám môže poskytovať prevencia, napr. v podobe účinného vetrania alebo správneho vykurovania. Pomoc v boji s plesňami vám ale ponúka aj naša firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. Plesne odstraňujeme šetrne a s pomocu osvedčených postupov, pričom používame dezinfekciu Sanatop. Následne nanášame protiplesňový náter LSG so životnosťou 4 až 6 rokov, v závislosti od klimatických podmienok. Aj vďaka našej účinnej pomoci sa s otázkam vlhkosti okolo vás už venovať nemusíte.

Napíšte komentár


Hľadáte bezpečné a rýchle pôžičky na akýkoľvek účel? Riešením je Pôžičkomat.sk, overený poskytovateľ rýchlych online pôžičiek.


Hľadáte nové bývanie v Bratislave? Developer Finep ponúka byty v Bratislave za atraktívne ceny.