Zmysluplný sebarozvoj vás posunie ku kariérnemu rastu

357

Manažéri, podnikatelia aj tí, ktorí nad založením firmy ešte len premýšľajú, potrebujú vedieť riešiť problémy a orientovať sa vo svojom odbore. K tomu okrem praxe potrebujú aj vzdelanie, celkový rozhľad vo svojej profesii a neustále pracovať na svojom sebarozvoji.

Ideálnym prostriedkom pre manažérske vzdelávanie sú dnes študijné programy MBA, ktoré k nám prišli z USA, a aj na Slovensku si už vybudovali svoju pevnú pozíciu. Štúdium MBA je určené hlavne pre stredný a vyšší manažment, vedúce pozície a podnikateľov, pretože sa zameriava na prepojenie teórie a praxe. Počas štúdia sa tak stretnete s riešením reálnych príkladov konkrétnych firiem a budete si svoje schopnosti a znalosti stále rozširovať.

Aký program zvoliť

Podľa svojej špecializácie si môžete zvoliť program, ktorý vo vašej profesii najviac využijete. Cambridge Business School ponúka 16 osvedčených študijných programov, ktoré sú zamerané od klasického leadershipu a soft skills až po odbornejšie programy typu Real Estate, Private Law, Sociológia a psychológia, či v súčasnej dobe veľmi obľúbeného manažmentu v zdravotníctve. Celé štúdium prebieha veľmi efektívnou formou e-learningu a so správnym prístupom je možné zvládnuť štúdium už za jeden rok. Výučba je rozdelená do dvoch semestrov, kedy semináre s osobnou účasťou prebiehajú iba 4x za štúdium, a to vždy v sobotu. Zvyšok štúdia si študenti vďaka online materiálom prispôsobia plne svojim časovým možnostiam. Škola vychádza študentom čo najviac v ústrety, a preto už 14 svojich programov ponúka aj v plnohodnotnej online forme, v ktorej už úplne odpadajú všetky prekážky v podobe fyzickej účasti. Študenti tak môžu študovať odkiaľkoľvek na svete. Stačí im len počítač a kvalitné internetové pripojenie.

Nielen pre top manažérov

MBA štúdium sa ale nehodí len pre vysokých manažérov a podnikateľov z veľkých firiem. Výhody štúdia oceníte aj v prípade, že sa chystáte založiť si vlastnú firmu a stojíte už na začiatku svojho podnikania. Vyznať sa v obchodných veciach, zvládať stratégiu vedenia podniku aj riadenia ľudských zdrojov, rozumieť marketingu a mať prehľad o účtovníctve aj právnom minime, to je totiž pre úspešné podnikanie základom. Z tohto dôvodu Cambridge Business School ponúka aj špeciálny program Management podnikania. Skrátka neprídu ani absolventi stredných škôl, ktorí svoju kariéru ešte len štartujú. Práve pre nich je tu BBA štúdium, ktoré ich naučí, ako sa presadiť v biznise hneď od začiatku a nestrácať tak drahocenný čas hľadaním slepých uličiek. Čas je totiž tým najcennejším, čo máme a je dôležité do čoho investovať. A investícia do seba a svojho rozvoja je tým najzmysluplnejším, čo môžeme pre seba urobiť.