Prečo tepelné čerpadlá ako jediný zdroj tepla garantujú nízke náklady?

522

Obdobie dlhodobo veľmi nízkych cien energií, ktoré sme si prežili v prvých dvoch dekádach tohto tisícročia, sú z historického pohľadu skôr výnimkou. Výrazné kolísanie cien, ktorého sme svedkami teraz, takmer určite nebude mať prechodný charakter.

Aktuálny vývoj na trhoch s energetickými komoditami či samotnými energiami je spôsobený mixom udalostí, a to:

  • Postupným odstavovaním klasických zdrojov energií v podobe jadrových elektrární, uhoľných elektrární a plynových elektrární v Euró
  • Rastom dopytu po energetických komoditách zo strany veľkých ekonomík Ázie.
  • Špekuláciami s emisnými povolenkami, ktorých cena v minulosti výrazne vzrástla.
  • Reguláciami zo strany jednotlivých vlád Európy, kedy do budúcnosti hrozí rozšírenie systému emisných kvót, napr. aj do dopravy.
  • Prerušením dodávateľských reťazcov a problémy v medzinárodnej doprave.
  • Absenciou nových nálezísk energetických surovín z dôvodu obmedzovania investícií v ťažobnom sektore v uplynulých rokoch.

Mylná je tak prípadná myšlienka na reguláciu cien energií, problémy sa nachádzajú už vo fáze pred spracovaním energetických komodít, nedostatky ťažobných a prepravných kapacít pritom regulovať nejde. Zároveň, do februára tohto roku zvažované scenáre nepočítali so situáciou, kedy sa krajiny Európy zbavia závislosti na dodávkach plynu z Ruska, ktorý bol z dlhodobého hľadiska lacnou a spoľahlivou surovinou, v prospech drahšieho skvapalneného plynu z USA či krajín Perzského zálivu.

Kto zostal ušetrený výrazných výkyvov cien energií, sú majitelia tepelných čerpadiel, ktorí sa môžu stále tešiť z toho, že zdroj na výrobu energií „ťažia“ zadarmo. Tepelné čerpadlá využívajú na výrobu tepla, teplej vody či chladu komodity, ktoré sú k dispozícii zadarmo a v prakticky nevyčerpateľnom množstve, t. j. vonkajší vzduch, geotermálnu energiu. Táto výhoda pritom pretrváva bez ohľadu na ráz krajiny, ročné obdobia či aktuálne poveternostné podmienky.

Preto aj samotné vlády jednotlivých krajín Európy podporujú ďalšie rozšírenie tepelných čerpadiel stimulmi v podobe dotácií na obstaranie, zníženia dane z pridanej hodnoty na elektrinu a pod. Tepelné čerpadlá dokážu prakticky okamžite riešiť:

  • nedostatočnú kapacitu existujúcich nálezísk energetických komodít,
  • závislosť na dodávkach energetických komodít z krajín mimo Európskej únie,
  • nedostatočnú kapacitu v medzinárodnej doprave,
  • snahu o zachovanie a splnenie existujúcich plánov na zníženie emisií skleníkových plynov.

Tepelné čerpadlá sú použiteľné univerzálne prakticky pri všetkých typoch nehnuteľností, sú cenovo dostupné, a aj v tuzemsku existuje rozvinutá sieť ich predajcov. Aj vy tak môžete začať využívať ich výhody už počas nasledujúcej vykurovacej sezóny.