O servis technických zariadení sa vám postará Technická správa a údržba budov

236

Je nutnosťou, aby sme vo všetkých typoch objektov nechali vykonávať servisné prehliadky vyhradených technických zariadení. Túto službu ponúka nejedna špecializovaná spoločnosť, aby sme sa mohli spoľahnúť na bezproblémový chod všetkých zariadení.

Nezáleží na tom, či potrebujeme pravidelný, záručný alebo pozáručný servis priemyselných zariadení. Vždy sa môžeme obrátiť na Technickú správu a údržbu budov, čo je skúsená a kvalitná spoločnosť z Bratislavy.

Všetko, čo očakávate od spoločnosti prevádzkujúcej servis zariadení

U TSUB sa môžete spoľahnúť na odborne, profesionálne a bezpečne vykonávanú servisnú činnosť. Tím, ktorý sa o vaše zariadenie postará, tvoria skúsení servisní technici, ktorí vedia, ako správne postupovať. K dispozícii majú kvalitné materiály a certifikované súčiastky, a tak spoločne s dôkladnou starostlivosťou zaistia, že budú vaše zariadenia fungovať presne, ako majú, bez chýb, čo platí aj po uplynutí záručnej lehoty a v prípade priemyselnej automatizácie je to kľúčové.

Vďaka pracovníkom spoločnosti budete mať zaistenú starostlivosť o všetky druhy zariadení, teda o elektrické, plynové aj tlakové zariadenia. Služby servisu sú ponúkané pre lokality Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Dunajská Streda a Trnava.

Prečo je dôležité zaistiť si servisnú prehliadku vyhradených technických zariadení?

Čas opotrebováva všetko, takže aj vyhradené technické zariadenia. Keď pracujú v extrémnych podmienkach, kde je na ne vyvíjaný tlak napr. vlhkosťou vzduchu, teplotou alebo čelia mechanickým poškodeniam, je potreba spoľahlivého odborného servisu ešte väčšia. Len tak budú zariadenia pracovať s rovnakou výkonnosťou a funkčnosťou.

Ide však nielen o dlhú funkčnosť, ale aj o bezpečnosť. Spoločne s pravidelnými revíziami sa jedná o dôležitú prevenciu, ktorá nás môže ochrániť pred výraznými škodami na majetku, alebo pred úrazom.

Servis priemyselných zariadení elektrických, plynových a tlakových je lacnejší, než rozsiahla oprava, alebo výmena zariadenia. Preto sa spoločnostiam oplatí.

Viac informácií nájdete na tsub.sk.