Triedenie kovov a ich recyklácia: čo by ste mali vedieť?

337

Téma životného prostredia je v súčasnej dobe preberaná čoraz viac a rozhodne sa niet čomu čudovať. Každý chce predsa niečo spraviť pre podporu životného prostredia. Môžete tak urobiť aj správnym triedením kovov, o čom si viac povieme v nasledujúcich riadkoch tohto článku.

Ak chcete podporiť životné prostredie, mali by ste venovať väčšiu pozornosť recyklácii a samotnému triedeniu odpadu. V tejto oblasti však veľa ľudí nemá dostatočné znalosti, aj napriek tomu, že si myslia, že majú. Práve preto vzniká nesprávne triedenie odpadu, zlá recyklácia a v neposlednom rade aj skládky odpadu v prírode. Vedeli ste však o tom, že kovy sa dajú podobne ako také sklo recyklovať stále dookola?

Triedený zber kovov

Vo všeobecnosti existuje tzv. triedený zber kovov. Čo patrí do tejto skupiny? Čo sa týka triedeného zberu kovov, sem patrí alobal, uzáver od jogurtu a kompótu, plechovka od nápoju, konzervy či kovové súdky a uzávery. Je však dôležité vedieť, že do triedeného zberu kovov patria konzervy, ktoré neobsahujú žiadne zvyšky jedál.

Do triedeného zberu kovov zaručene nepatria žiadne kovové obaly, ktoré sú kombinované s inými materiálmi alebo obaly, ktoré sú znečistené nebezpečnými látkami. Za nebezpečné látky sa v tomto prípade považujú napríklad farbivá, benzín, olej, sprej alebo lepidlo.

Šetrenie prírodných zdrojov

Ak sa pýtate, prečo recyklovať kovy, odpoveď je jednoduchá. Je totiž známe, že kovový recyklát môže byť použitý znovu na výrobu nových produktov. V takomto prípade sa tak efektívne minimalizuje ťažba nových surovín a šetria sa tým aj prírodné zdroje, čo je veľmi výhodné. Okrem iného, kovové obaly tvoria značný podiel odpadu. Ich recykláciou je tak možné do vysokej miery znížiť objem odpadu na skládke a tým aj negatívny vplyv na životné prostredie okolo nás.