Kresťanská literatúra, vďaka ktorej ožívajú svätí

383

Čítanie je prostriedok, prostredníctvom ktorého iniciujeme a udržiavame osobný rast. Kresťanské knihy čítame, aby sme poznali Boha, a čítame, aby sme rástli v našej schopnosti ctiť si ho v každej oblasti nášho života.

Kresťanské kníhkupectvo ponúka ponúka výber zaujímavých diel pre deti i dospelých. Prvou kresťanskou knihou, ktorú by sme mali čítať kvôli teológii a budovaniu viery, by mala byť Biblia. Biblia je krásna kniha inšpirovaná Bohom, ktorá dáva nádej miliónom ľuďom a má najvyššiu autoritu. Pomocou kresťanských kníh môžeme extrahovať určité posolstvá a príbehy Biblie, aby sme lepšie pochopili problém, ktorý dnes stojí pred nami.

Duchovní mentori

Od prvých storočí kresťanstva začali byť uctievaní muži a ženy, ktorí zomreli ako mučeníci pre svoju vieru alebo ktorí žili iným spôsobom, ktorý sa považoval za príkladný. Verilo sa o nich, že sú to muži a ženy „hrdinskej cnosti“, ktorí si po svojej smrti udržali privilegované miesto u Boha v nebi.

Z tohto dôvodu boli svätí považovaní za duchovných sprievodcov a inštruktorov, ktorí pridávali svoje modlitby v nebi k tým, ktoré ponúkali kresťania stále žijúci v hmotnom svete. Týmto spôsobom sa „prihovárali“ u Boha v mene tých, ktorí požiadali o ich pomoc. Zbožní ľudia navštevovali ich hrobky, aby prijali Božiu uzdravujúcu milosť, a hľadali zázračný liek na svoje utrpenie.

Ak nie ste veriaci človek, ale zaujíma vás teológia, môžete siahnuť po knihách prerozprávajúcich život svätcov. Životopisy svätých sú zaujímavé a inšpiratívne knihy, ktoré sú vhodné nielen pre veriacich ľudí, ale aj nadšencov teológie, mystiky či histórie. Prostredníctvom týchto kníh svätí ožijú, aby inšpirovali a vyzvali tých, ktorí sa s nimi stretnú v týchto životopisoch prostredníctvom knihy. Od najstarších čias sa kresťania pozerali na dobré príklady iných kresťanov, ktorých životy skutočne preukazovali Kristovu lásku, napr. študovali sa životy apoštolov / učeníkov, pretože sa verilo, že ukazujú, ako má kresťan žiť.